Home / Sở Hữu Trí Tuệ / Mua bán thương hiệu

Mua bán thương hiệu

Các thủ tục, hình thức mua bán, sang nhượng định giá doanh nghiệp.

Tư vấn thủ tục mua bán thương hiệu

Dịch vụ giấy phép nhanh

  Việt Nam chính thức mở cửa thị trường bán lẻ từ ngày 1/1/2009. Bên cạnh sự có mặt của một số tập đoàn bán lẻ nước ngoài, các công ty về nhượng quyền thương hiệu cũng bắt đầu xâm nhập. Tuy nhiên, các hợp đồng fanchise tại Việt Nam còn khiêm tốn trong khi thị trường được đánh giá …

Read More »