Home / Tag Archives: chung nhan iso 50001

Tag Archives: chung nhan iso 50001

Dịch vụ Chứng nhận ISO 50001 – Hệ thống Quản lý Năng lượng

Chứng nhận ISO 50001 – Hệ thống Quản lý Năng lượng

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những thách thức lớn và cũng là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 được coi là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng lượng tại doanh nghiệp. Thông qua việc đưa …

Read More »