Dịch vụ Chứng nhận ISO 50001 – Hệ thống Quản lý Năng lượng

Chứng nhận ISO 50001 – Hệ thống Quản lý Năng lượng

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những thách thức lớn và cũng là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 được coi là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.

Thông qua việc đưa ra các yêu cầu đối với một Hệ thống Quản lý Năng lượng, Tiêu chuẩn ISO 50001 góp phần quan trọng trong việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp.

Chứng nhận ISO 50001 – Hệ thống Quản lý Năng lượng
Chứng nhận ISO 50001 – Hệ thống Quản lý Năng lượng

ISO 50001: 2018 cung cấp khung yêu cầu cho các tổ chức:

– Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn

– Sửa các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách

– Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về sử dụng năng lượng

– Đo lường kết quả

– Xem lại chính sách hoạt động tốt như thế nào

– Liên tục cải thiện quản lý năng lượng.

Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

ISO 50001, được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, cung cấp nền tảng vững chắc cho một hệ thống quản lý năng lượng toàn diện. Dựa trên mô hình PDCA, tiêu chuẩn tích hợp dễ dàng vào các hệ thống quản lý hiện có. Nó được thiết kế để liên tục cải thiện hiệu suất năng lượng của tổ chức của bạn bằng cách tập trung vào đánh giá năng lượng và giới thiệu quy trình lập kế hoạch năng lượng. Các yêu cầu chính của nó bao gồm thu giữ có hệ thống các nguồn năng lượng; danh sách các mục tiêu/mục tiêu năng lượng và kế hoạch hành động; và chi tiết, cơ chế giám sát phù hợp. Ngoài lợi ích hiệu quả, bạn sẽ có thêm sự tự tin và an tâm khi đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001

Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt quy mô, hoạt động hay yếu tố địa lý.

ISO 50001 phù hợp với các tổ chức hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng, nằm trong danh sách cơ sở sử dụng trọng điểm, hoặc các doanh nghiệp phát thải khí nhà kính.

Cấu trúc ISO 50001

Do cấu trúc của ISO 50001 phù hợp với Cấu trúc cấp cao của ISO 9001: 2015, điều này tạo thuận lợi cho việc tích hợp các hệ thống quản lý quan trọng khác như ISO 9001, 14001.

  1. Phạm vi
  2. Tài liệu tham khảo bản quy phạm
  3. Điều khoản và định nghĩa
  4. Bối cảnh của tổ chức
  5. Khả năng lãnh đạo
  6. Lập kế hoạch
  7. Ủng hộ
  8. Hoạt động
  9. Đánh giá hiệu suất
  10. Cải thiện

Những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 50001 mang lại

– Có thể sử dụng như một công cụ chủ chốt để nâng cao hiệu quả năng lượng của doanh nghiệp

– Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và giảm khí nhà kính.

– Tiếp tục nâng cao hiệu suất năng lượng thông qua quản lý năng lượng

– Xây dựng, cải cách công việc và tổ chức

– Thúc đẩy cải tiến kinh doanh bằng việc sử dụng năng lượng trực quan, hiệu quả, tránh gây lãng phí, loại trừ biến động

– Về mặt định lượng xác định việc sử dụng năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính mà không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

– Cân nhắc tiêu thụ năng lượng trong quá trình ra quyết định cho việc thiết kế và mua sắm các thiết bị, nguyên vật liệu hoặc dịch vụ.

– Mở rộng cơ hội kinh doanh với sự tự tin và nâng cao hình ảnh của công ty từ các bên liên quan

>>> Dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO 9001-2015

Đăng ký chứng nhận ISO 50001 cho doanh nghiệp

Trên đây chúng tôi đã cung cấp một số thông tin liên quan đến tiêu chuẩn ISO 50001. Nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký đánh giá và tư vấn xin cấp giấy chứng nhận ISO 50001, hãy liên hệ với chúng tôi qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296 – 0919791169

Mail: [email protected]