Home / Tag Archives: cong bo chat luong thuc pham

Tag Archives: cong bo chat luong thuc pham

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

I.  Công bố chất lượng thực phẩm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được hiểu là giấy thông hành cho tất cả những cơ sở muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bởi chất lượng của thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng nên trước khi đưa ra thị trường buộc …

Read More »