Home / Tag Archives: cong bo tieu chuan dung cu thuc pham

Tag Archives: cong bo tieu chuan dung cu thuc pham

Công bố dụng cụ đựng thực phẩm

Dụng cụ đựng thực phẩm là sản phẩm dùng để chứa đựng, bao gói thực phẩm. Do tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nến các loại dụng cụ thực phẩm bắt buộc phải đảm bảo các quy định về Vệ sinh an toàn Thực Phẩm, các quy định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với các …

Read More »