Công bố dụng cụ đựng thực phẩm

Dụng cụ đựng thực phẩm là sản phẩm dùng để chứa đựng, bao gói thực phẩm. Do tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nến các loại dụng cụ thực phẩm bắt buộc phải đảm bảo các quy định về Vệ sinh an toàn Thực Phẩm, các quy định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với các Quy định của Pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ Công bố dụng cụ thực phẩm
Nhằm giúp Quý khách hàng là các Doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn Công bố dụng cụ thực phẩm, Bravolaw xin tư vấn như sau:

Hồ sơ Công bố khách hàng cần chuẩn bị và cung cấp:

  • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận Y tế (Certificate of Health) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ;
  • Bản sao công chứng giấy CA  (Component Analysis ) (phân tích thành phần);
  • Bản Tiêu Chuẩn Cơ Sở tự công bố ( Bravolaw sẽ soạn hồ sơ cho Qúy Công ty dựa trên những giấy tờ cung cấp ở trên )

Thời gian thực hiện thủ tục Công bố dụng cụ thực phẩm:

  • Thời gian thực hiện: 10-15 ngày làm việc