Home / Tag Archives: don cong bo tieu chuan san pham

Tag Archives: don cong bo tieu chuan san pham

Mẫu đơn công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Mẫu 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế) BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM Số:……………………………… Thương nhân: …………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………. Fax: ………………………………………………………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. CÔNG BỐ Tiêu chuẩn cơ sở số: Áp dụng cho sản phẩm:                                      Xuất xứ (nhà sản …

Read More »