Home / Tag Archives: don xin phep xay dung

Tag Archives: don xin phep xay dung

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02  năm 2009 của Chính phủ) _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ …

Read More »