Home / Tag Archives: gia han cong bo tieu chuan

Tag Archives: gia han cong bo tieu chuan

Thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm

gia hạn công bố tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của pháp luật Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm. Sau khi hết hạn doanh nghiệp được phép gia hạn công bố tiêu chuẩn chất lượng. Nắm bắt được nhu cầu đó của Khách hàng Bravolaw xin tư vấn như sau: Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm …

Read More »