Thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm

gia hạn công bố tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của pháp luật Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm. Sau khi hết hạn doanh nghiệp được phép gia hạn công bố tiêu chuẩn chất lượng. Nắm bắt được nhu cầu đó của Khách hàng Bravolaw xin tư vấn như sau:

Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm ở đâu ?

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Hồ sơ xin gian hạn công bố sản phẩm

  • Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
  • Bản tiêu chuẩn cơ sở đã công bố lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng)
  • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã cấp trong lần công bố trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng).
  • Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ (do thương nhân tự gửi mẫu hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp).
  • 01 mẫu có nhãn sản phẩm sản phẩm đang lưu hành.
  • Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).
  • Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm

  • 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ