Home / Tag Archives: giai the cong ty co phan

Tag Archives: giai the cong ty co phan

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Tư vấn giải thể công ty

Bravolaw tư vấn Thủ tục giải thể công ty cổ phần hoàn thiện Hồ sơ và thủ tục nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất. Căn cứ pháp lý Giải thể công ty cổ phần: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng …

Read More »