Home / Tag Archives: giai the cong ty hop danh

Tag Archives: giai the cong ty hop danh

Giải thể công ty hợp danh

http://www.atelierfotografico.eu/nursing-essays/ 04/06/2013 Comments Off on Giải thể công ty hợp danh

http://noordinarycamps.org/vb-assignment-help/
giải thể công ty hợp danh

Trình tự thực hiện giải thể Công ty hợp danh: Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa (BPMC), thụ lý hồ sơ, sau đó chuyển …

see url Read More »

Pin It on Pinterest