Home / Tag Archives: giay phep kinh doanh quan an

Tag Archives: giay phep kinh doanh quan an

Xin giấy phép kinh doanh ăn uống

Bạn đang có nhu cầu mở dịch vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không biết xin giấy phép kinh doanh ăn uống như thế nào, trình tự ra sao. Bravolaw xin tư vấn như sau: Mọi tổ chức cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế là của người Việt Nam hay người nước ngoài cư trú …

Read More »