Home / Tag Archives: giấy phép trang tin điện tử

Tag Archives: giấy phép trang tin điện tử

Xin giấy phép trang tin điện tử

xin giay phep trang thong tin dien tu

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin …

Read More »