Home / Tag Archives: Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Tag Archives: Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Bộ hồ sơ công bố thực phẩm chức năng đầy đủ nhất.

Hồ sơ , thủ tục công bố Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tư vấn hồ sơ thủ tục Công bố thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe) Hướng dẫn đầy đủ hồ sơ theo quy định mới, GMP và kiểm nghiệm các thành phần cần thiết để đáp ứng hồ sơ công bố cho doanh nghiệp. Công bố thực phẩm chức năng Online qua mạng theo nghị định 15/2018 …

Read More »