Home / Tag Archives: ho so cong bo

Tag Archives: ho so cong bo

Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Tại sao phải công bố mỹ phẩm? Thông tư Số: 06/2011/TT-BYT quy định về việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải đăng ký lưu hành sản phẩm mới được phép lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đây là hành vi bảo vệ người tiêu dùng trước các sản phẩm mỹ phẩm. Chúng tôi …

Read More »