Home / Tag Archives: sản phẩm

Tag Archives: sản phẩm

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm 1. Đối với thực phẩm cung cấp trong nước và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì đựng đựng), hồ sơ lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm – Bản tiêu chuẩn cơ sở – Giấy đăng ký …

Read More »