Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

1. Đối với thực phẩm cung cấp trong nước và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì đựng đựng), hồ sơ lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

– Bản tiêu chuẩn cơ sở

– Giấy đăng ký buôn bán (bản sao công chứng).

công bố chất lượng sản phẩm mới
công bố chất lượng sản phẩm mới

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố cần do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chỉ định. Riêng nước khoáng thiên nhiên phải thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nước nguồn.

mẫu gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của doanh nghiệp).

– Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).

– Bản sao Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

– Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

– Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần chứa nguyên liệu nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.

2. Đối công bố thực phẩm thường nhập khẩu:

+ Đối với thực phẩm nhập khẩu không phải là thực phẩm đặc trưng gồm:

+ Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng nước ngoài (bản sao công chứng).

+ Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà cung ứng hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và những chỉ tiêu vệ sinh liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước căn nguyên.

+ Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); gắn nhãn (nếu đề nghị để thẩm định).

+ Bản sao công chứng nước ngoài hoặc trong nước của 1 trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành cung cấp tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

+ Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

+ Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có).

2.1. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hồ sơ gồm:

() Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước thẩm quyền

2.2. Đối với công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước

+ yêu cầu cụ thể đối với những mẫu thực phẩm đặc biệt:

– Thực phẩm là sản phẩm dinh dưỡng phục vụ trẻ nhỏ: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền, trong đấy nội dung chứng nhận sản phẩm thích hợp sở hữu lứa tuổi hoặc đối tượng sử dụng.

– Thực phẩm dinh dưỡng y học: thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng về chức năng đó.

– Thực phẩm dinh dưỡng qua ống xông: thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng về an toàn trong sử dụng cho ăn qua ống xông và hiệu quả đối với sức khoẻ đối tượng được chỉ định.

– Thực phẩm chức năng: thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm.

2.3. Đối với phụ gia thực phẩm tránh sử dụng:

+ Phụ gia thực phẩm bên cạnh danh mục được phép sử dụng của Việt Nam nhưng được phép dùng ở nước cung cấp hoặc trong danh mục Codex, Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) sẽ xem xét trong trường hợp cụ thể để cho phép công bố tiêu chuẩn sản phẩm hoặc chỉ được nhập khẩu chuyến như đối với chất ngọt tổng hợp

+ Đối với chất ngọt tổng hợp:

ví như ở dạng đã phối trộn, bao gói nhỏ để sử dụng 1 lần: thương nhân công bố tiêu chuẩn như đối với phụ gia thực phẩm được phép dùng ở Việt Nam.

nếu ở dạng bao gói nhằm sử dụng đa dạng lần: doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu từng lô theo giấy uỷ thác nhập khẩu của nhà cung ứng thực phẩm ăn kiêng (dùng cho người bị bệnh, người béo phì, không muốn béo) hoặc khi mang hợp đồng với những nhà phân phối thực phẩm ăn kiêng. Lần nhập khẩu tiếp theo, thương nhân nên mang hoá đơn hoặc chứng từ chứng minh chỉ bán cho nhà sản xuất thực phẩm ăn kiêng và nhằm mục đích khác.

. Đối với vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì đựng đựng), phụ gia thực phẩm nhập khẩu, chỉ để phục vụ cung ứng trong nội bộ công tycác sản phẩm tự nhập để kinh doanh tại các khách sạn, công ty của mình, doanh nghiệp công bố the quy định nhà nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN BRAVOLAW

Đ/C: P.3013, Tòa nhà RIVERSIDE GARDEN, 349 Vũ Tông Phan, p.Khương Đình, q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Hotline: 19006296

Mail: [email protected]