Home / Tag Archives: sổ kt3

Tag Archives: sổ kt3

Đăng ký tạm trú làm kt3 giá rẻ tại Hà Nội

Đăng ký tạm trú theo diện KT3, làm kt3 giá rẻ tại Hà Nội theo luật cư trú 2006 được hiểu là đăng ký tạm trú không xác định thời hạn. Để có thể đủ điều kiện đăng ký không xác định thời hạn tại Hà Nội về cơ bản việc làm thủ tục không quá phức tạp và rất đơn …

Read More »