Home / Tag Archives: tcvn

Tag Archives: tcvn

Dịch vụ chứng nhận TCVN 1651-1:2018, TCVN 1651-2:2018 Thép xây dựng

tcvn 1651 thep

Khi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thép xây dựng muốn đưa sản phẩm ra thị trường cần đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, các tiêu chuẩn liên quan bao gồm TCVN 1651-1:2018 thép cốt bê tông – thép thanh tròn trơn, TCVN 1651-2:2018 thép cốt bê tông – thép thanh vằn. Với các …

Read More »