Home / Tag Archives: thay doi loai hinh cong ty

Tag Archives: thay doi loai hinh cong ty

Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc ——————            BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Kính Gửi: Nhà đầu tư: Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp). Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:   …

Read More »

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

thay doi loai hinh doanh nghiep

Thay đổi loại hình doanh nghiệp sau một thời gian kinh doanh là nhu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc là điều thường thấy khi mà thị trường luôn biến động với những thời cơ và vận hội mới. Dịch vụ thay …

Read More »