Home / Tag Archives: thay doi loai hinh doanh nghiep

Tag Archives: thay doi loai hinh doanh nghiep

Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc ——————            BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Kính Gửi: Nhà đầu tư: Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp). Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:   …

Read More »