Home / Tag Archives: thủ tục xin giấy phép

Tag Archives: thủ tục xin giấy phép

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau: a) Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; b) Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ …

Read More »