Home / Tag Archives: thủ tục xin giấy phép

Tag Archives: thủ tục xin giấy phép

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Hồ sơ yêu cầu xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm: a) Đơn yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của …

Read More »