Home / Tag Archives: văn bản pháp luật

Tag Archives: văn bản pháp luật

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

văn bản luật

Trường hợp bạn muốn thay đổi  người đại diện theo pháp luật thì bạn phải gửi thông báo về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật về phòng đăng ký kinh doanh. Bravolaw xin giới thiệu mẫu thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau: CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội …

Read More »

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

văn bản luật

  CÔNG TY CỔ PHẦN…  —————–     Số: 19 – BB/CP… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– Địa danh, ngày ….tháng … năm ….                                      BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ……..  ( V/v ………………..)   Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ …

Read More »

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

văn bản luật

 Bravolaw chuyên tư vấn thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, Chúng tôi xin giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau: CÔNG TY TNHH ……. ——————— Số:………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc —————————— ……, ngày     tháng …

Read More »

Cấp lại giấy phép kinh doanh

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Tại Việt Nam

Giấy phép kinh doanh được cấp kể từ khi doanh nghiệp khai sinh và tồn tại bền vững cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình tồn tại và hoạt động, do nhiều nguyên nhân khác nhau, Giấy phép kinh doanh có thể gặp sự cố: bị mất, bị rách, bị cháy… và không thể sử dụng được nữa. Khi …

Read More »