Home / Tag Archives: xay dung tccs

Tag Archives: xay dung tccs

Xây dựng TCCS và chứng nhận phù hợp TCCS cho sản phẩm

TCCS

Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho hàng hóa gần như là quy định bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ để áp dụng cho đúng quy định pháp luật. Quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào, bài viết sau Bravolaw sẽ …

Read More »