Xây dựng TCCS và chứng nhận phù hợp TCCS cho sản phẩm

TCCS

Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho hàng hóa gần như là quy định bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ để áp dụng cho đúng quy định pháp luật. Quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào, bài viết sau Bravolaw sẽ làm rõ vấn đề này.

  1. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ LÀ GÌ

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

TCCS
TCCS
  1. QUY TRÌNH CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ:

2.1. Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

2.2. Công bố  TCCS

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

2.3. Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

2.3.1. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCSv;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 19:2016/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 19, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2016.

2.3.2. Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

– Mục lục;

– Phần thông tin mở đầu;

– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);

– Phần thông tin bổ sung.

  1. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày
  2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: bản công bố tiêu chuẩn cơ sở
  3. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BRAVOLAW

– Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

– Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

– Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

Trên đây, Bravolaw đã chia sẻ đến bạn những thông tin quy định về tiêu chuẩn cơ sở, nếu thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0919791169 – 091 979 1169 để được tư vấn nhanh chóng.