Home / Tag Archives: Xin giay phep co so du dieu kien VSATTP san xuat cafe

Tag Archives: Xin giay phep co so du dieu kien VSATTP san xuat cafe

Xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP kinh doanh cafe

xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP cafe

Cafe là một thức uống phổ biến của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, việc kinh doanh các sản phẩm lien quan đến café cũng cần tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Trong đó, việc doanh nghiệp đăng ký cấp xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm …

Read More »