Thay đổi chủ sở hữu có cần làm lại giấy an toàn thực phẩm?

Thay đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

BRAVOLAW ra đời với sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ Pháp lý cho Doanh Nghiệp. Đồng thời, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng Ký Kinh Doanh – Giấy phép An toàn thực phẩm – Chứng nhận chất lượng – Kiểm nghiệm và công bố sản phẩm.

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là một loại giấy tờ được cơ quan chức năng cấp cho các cơ sở sản xuất thực phẩm đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thể hiện các nội dung tên cơ sở, chủ sở hữu, địa chỉ,… khi có sự thay đổi chủ sở hữu bằng việc mua bán cơ sở, đổi tên, đổi chủ sở hữu thì phải Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cũ không còn giá trị pháp lý. Vì vậy khi thay đổi chủ sở hữu cần làm lại giấy an toàn thực phẩm, cụ thể là làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ y tế cấp phép ATTP
Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ y tế cấp phép ATTP

Theo quy định, các trường hợp Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

– Thay đổi tên của doanh nghiệp

Thay đổi chủ sở hữu

– Thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ngoài các trường hợp trên thì phải tiến hành cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm khi thay đổi chủ sở hữu

– Cơ sở đã có Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

– Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hiệu lực

      2. Thành phần hồ sơ cấp đổi giấy phép an toàn thực phẩm

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

– Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở

– Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới có xác nhận của cơ sở.

III. Trình tự thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

– Bước 2: Cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ

– Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, Cơ quan quản lý có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp đổi, Cơ quan quản lý phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở và nêu rõ lý do.

– Bước 4: Trả kết quả cho cơ sở.

  1. Thời hạn của Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp đổi

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp lại theo thời hạn của Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã được cấp trước đó.

Mọi thắc mắc có liên quan xin đừng ngần ngại liên hệ với BRAVOLAW qua thông tin sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]