Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Nghệ An

Bạn muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nhưng bạn lại không hiểu các thủ tục cũng như hồ sơ cần có để xin được giấy phép? Và bạn muốn tìm một công ty tư vấn luật đại diện cho doanh nghiệp của bạn làm các thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế ? Bravolaw tự hào là đơn vị uy tín và đi đầu trong lĩnh vực xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong bài viết dười đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Nghệ An như sau:

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc

Dưới đây là điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế mà bắt buộc doanh nghiệp nào cũng phải có:

• Là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật
• Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.
• Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Phương thức Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

Theo Khoản 3, Điều 14, Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định mức ký quỹ  ngân hàng lữ hành quốc tế như sau:
Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại,
Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Căn cứ theo Khoản 2, Điều 14, Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định mức ký quỹ như sau:
• Ký quỹ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng.
• Kỹ quỹ kinh do anh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.
• Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

thu-tuc-xin-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te
Quy trình xin giấy phsp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
• Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;( Bản sao có chứng thực)
• Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
• Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
• Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi trong các trường hợp:

Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;
Đối với các trường hợp bị thu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau quý khách hàng chỉ được nộp lại thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi có hiệu lực. Cụ thể là:
Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định;
Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định cụ thể các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày 01/01/2018 chậm nhất đến ngày 31/12/2018 phải thực hiện thủ tục đổi
Giấy phép lữ hành quốc tế theo quy định của Luật du lịch năm 2017;
Đối với các trường hợp bị thu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau chỉ được nộp lại thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi có hiệu lực. Cụ thể là:
Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;
Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;
Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;
Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ: Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra hậu quả gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;
Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Nghệ An, quý vị hãy liên hệ Bravolaw để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.