Chứng nhận 17025:2017, tư vấn hệ thống và đăng ký chứng nhận

Chứng nhận 17025:2017, tư vấn hệ thống và đăng ký chứng nhận

Chứng nhận ISO 17025 là tiêu chuẩn quốc tế chính cho các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. ISO/IEC 17025 được quốc tế coi là tiêu chuẩn mà hầu hết các phòng thí nghiệm phải tổ chức kiểm định để được coi là có năng lực kỹ thuật. Có nhiều điểm tương đồng với tiêu chuẩn ISO 9001, nhưng ISO/IEC 17025 cụ thể hơn về yêu cầu về năng lực, và áp dụng trực tiếp cho các tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn và dựa trên nhiều nguyên tắc kỹ thuật tạo ra nhiều lợi ích cho các phòng thí nghiệm.

Chứng nhận 17025:2017, tư vấn hệ thống và đăng ký chứng nhận
Chứng nhận 17025:2017, tư vấn hệ thống và đăng ký chứng nhận

Tiêu chuẩn ISO 17025 quốc tế này có thể áp dụng cho tất cả hoặc bất kỳ phòng thí nghiệm nào, bất kể quy mô hoặc phạm vi của phạm vi thử nghiệm và hiệu chuẩn. Nó được các phòng thí nghiệm sử dụng để phát triển hệ thống quản lý của họ cho các hoạt động chất lượng, cơ thể và kỹ thuật.

ISO/IEC 17025:2017 là phiên bản mới nhất của ISO 17025, được cập nhật từ năm 2005.

Những thay đổi lớn trong ISO/IEC 17025:2017 bao gồm:

– Một chương bổ sung về tư duy dựa trên rủi ro. Điều này làm giảm các hướng dẫn quy định của tiêu chuẩn và dẫn đến các hướng dẫn dựa trên hiệu suất được thêm vào.

– Linh hoạt hơn về quy trình, thủ tục, thông tin tài liệu và trách nhiệm tổ chức.

– Thuật ngữ được cập nhật.

– Cập nhật công nghệ.

– Phạm vi đã được mở rộng và hiện bao gồm tất cả các hoạt động trong phòng thí nghiệm.

Các lĩnh vực công nhận phòng thí nghiệm

– Lĩnh vực thử nghiệm cơ

– Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng

– Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử

– Lĩnh vực thử nghiệm sinh học

– Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

– Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường

– Lĩnh vực thử nghiệm hóa học

– Lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy

chung chi cong nhan 17025
chung chi cong nhan 17025

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, phòng thử nghiệm phải đạt các yêu cầu cơ bản sau:

– Nguồn nhân lực: Chuyên viên phòng phân tích được đào tạo và cấp chứng chỉ thử nghiệm.

– Mặt bằng và môi trường: Có diện tích tối thiểu đạt yêu cầu và thỏa mãn yêu cầu để làm thí nghiệm cho từng lĩnh vực. Đối với những chuyên ngành có yêu cầu thí nghiệm và lưu mẫu trong điều kiện tiêu chuẩn thì phải có phòng chuẩn.

– Phương pháp thử, hiệu chuẩn và hiệu lực của phương pháp.

– Thiết bị, máy móc phục vụ thử nghiệm.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khảo sát điều kiện ban đầu của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. Sau đó gửi thông tin quy trình thực hiện dự án, thống nhất phương án giữa 2 đơn vị là tổ chức xin cấp và tổ chức cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Bước 2: Tiến hành thực hiện, thiết lập nhóm thực hiện dự án gồm: Nguồn nhân lực, phân định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, cán bộ tham gia dự án.

Bước 3: Đào tạo nhận thức về ISO/IEC 17025  cho các thành viên trong Ban lão đạo, đại diện các đơn vị có liên quan và các nhân sự dự kiến trong ban ISO của phòng thử nghiệm.

Khảo sát thực trạng Hệ thống quản lý của phòng thử nghiệm so với yêu cầu của ISO/IEC 17025 tại 03 phòng thử nghiệm khác.

Đào tạo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch viết tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Bước 4: Triển khai áp dụng và giám sát thực hiện.

Bước 5: Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo.

Bước 6: Đăng ký chứng nhận cấp chứng chỉ.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của BRAVOLAW về chứng nhận ISO 17025 – tổ chức chứng nhận ISO 17025 – chứng chỉ ISO/IEC 17025 – chứng chỉ ISO 17025 – chứng nhận ISO 17025 – tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 – ISO/IEC 17025 – chứng nhận ISO 17025 – giấy chứng nhận ISO 17025.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296 – 0919791169

Email: [email protected]