Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm trong nước

Công bố mỹ phẩm trong nước

– Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007. Luật số 05/2007/QH12 đã được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.
– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
– Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y Tế về quy chế quản lý mỹ phẩm.
– Quyết định số 24/2006/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc triển khai áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

1. Quy trình công bố mỹ phẩm trong nước:

Công bố mỹ phẩm trong nước được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm theo đúng quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận hành chính một cửa – Sở Y tế để tiến hành kiểm tra và nhận hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Dược.
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận hành chính một cửa – Sở Y tế tiến hành kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
Bước 4: Hội đồng tư vấn chuyên môn về Dược của Sở Y tế tiến hành họp xét duyệt và trình giám đốc Sở Y tế ký Công bố mỹ Phẩm
Bước 5: Chuyển phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho bộ phận hành chính một cửa – Sở Y tế để tiến hành thu lệ phí và trả hồ sơ cho các tổ chức và cá nhân.

2. Hồ sơ công bố mỹ phẩm trong nước bao gồm:

– Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm (bản sao có công chứng, chứng thực tại Việt Nam).
– Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.
– Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử .
– Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có).
– Tài liệu nghiên cứu độ ổn định.
– Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.

3. Dịch vụ công bố mỹ phẩm trong nước:

Nhanh chóng và tiết kiệm: Với nhiều năm hoạt động công bố mỹ phẩm trong nước chúng tôi không chỉ xây dựng được một đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm mà chúng tôi còn tạo lập được mối quan hệ thân thiết với cơ quan Nhà nước vì thế đảm bảo việc xin phiếu công bố mỹ phẩm trong nước cho khách hàng sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.