Dịch vụ chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

Dịch vụ chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

Giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng được Thủ tướng Chính phủ tổ chứng hằng năm, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao uy tín, vị thể các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước.

Dịch vụ chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia
Dịch vụ chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia phải đáp ứng điều kiện: là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 03 năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THAM DỰ

Việc đăng ký tham dự và đánh giá, xét chọn trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia căn cứ vào 4 loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự sau:

  1. a) Sản xuất lớn: sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);
  2. b) Sản xuất vừa và nhỏ: sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);
  3. c) Dịch vụ lớn: sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);
  4. d) Dịch vụ vừa và nhỏ: sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG

1) Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);

2) Hoạch định chiến lược (85 điểm);

3) Định hướng vào khách hàng (85 điểm);

4) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);

5) Định hướng vào nguồn nhân lực (85 điểm);

6) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);

7) Kết quả hoạt động (450 điểm).

Tổng: 1000 điểm

HỒ SƠ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố) nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành.

Hồ sơ bao gồm:

– Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia;

– Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia;

– Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

– Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất;

– Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất;

– Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

>>> Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 cho doanh nghiệp thực phẩm

Dịch vụ của BRAVOLAW Chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

Là đơn vị đối tác của chương trình, BRAVOLAW tự tin cung cấp dịch vụ đăng ký chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

– Tư vấn và tiếp nhận thông tin, yêu cầu chứng nhận;

– Hoàn thiện hồ sơ;

– Lấy ý kiến, thông tin từ cơ quan tổ chức chương trình

– Nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền;

– Trả lời công văn của ban tổ chức, cơ quan có thẩm quyền;

– Nhận kết quả Chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296 – 0919791169