Home / Tag Archives: chat luong quoc gia

Tag Archives: chat luong quoc gia

Dịch vụ chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

Dịch vụ chứng nhận Giải thưởng chất lượng quốc gia

Giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng được Thủ tướng Chính phủ tổ chứng hằng năm, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao uy tín, vị thể các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường …

Read More »