Dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học

Dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học

Thức ăn thủy sản và chế phẩm sinh học phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Luật Thuỷ sản năm 2017 và Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo:

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT)

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT)

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT)

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNTPNT) Phần 1: Hoá chất, chế phẩm sinh học

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-2: 2019/BNNTPNT) Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học
Dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học

Quy trình chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Bước 5. Công bố hợp quy.

Hồ sơ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học

Đối với sản phẩm trong nước

        Bản cung cấp thông tin thức ăn thuỷ sản, chế phẩm sinh học sản xuất trong nước trước khi lưu thông trên thị trường;

        Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố;

        Bản công bố hợp quy;

        Nhãn sản phẩm bản in màu;

        Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản.

– Kết quả thử nghiệm chất lượng tại phòng thử nghiệm có chứng nhận ISO 17025 hoặc Phòng thử nghiệm được chỉ định bởi Tổng Cục Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT

Đối với sản phẩm nhập khẩu

        Bản cung cấp thông tin thức ăn thuỷ sản, chế phẩm sinh học nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường;

        Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn thủy sản nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định;

        Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất;

        Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng;

        Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố;

        Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố;

        Kết quả thử nghiệm chất lượng tại phòng thử nghiệm có chứng nhận ISO 17025 hoặc Phòng thử nghiệm được chỉ định bởi Tổng Cục Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT.

        Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý doanh nghiệp đang sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, chế phẩm sinh học hãy liên hệ ngay với Bravolaw để sản phẩm được chứng nhận hợp quy, hướng dẫn công bố hợp quy thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học quy theo quy định pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]