Home / Tag Archives: chất lượng

Tag Archives: chất lượng

Tại sao nên công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm?

Đối với những tổ chức, chá nhân cung cấp, kinh doanh sản phẩm, thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại việt nam và đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam (gọi chung là thương nhân) bắt phải công bố chất lượng thực phẩm trước lúc đưa …

Read More »

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm 1. Đối với thực phẩm cung cấp trong nước và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì đựng đựng), hồ sơ lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm – Bản tiêu chuẩn cơ sở – Giấy đăng ký …

Read More »