Home / Tag Archives: chi phi lam iso 22000

Tag Archives: chi phi lam iso 22000

Báo giá, chi phí chứng nhận ISO 22000, HACCP về An toàn thực phẩm

CHUNG NHAN ISO 22000

Hiện nay rất nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm đang áp dụng ISO 22000-2018 và HACCP CODE:2003 nhằm thay thế và cải tiến giấy Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất và quản lý. BRAVOLAW với nhiều năm tư vấn và thực hiện chứng nhận cho doanh nghiệp về các …

Read More »