Home / Tag Archives: cong bo thuc phan o dau

Tag Archives: cong bo thuc phan o dau

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm ở đâu?

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm

» Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm bao gồm công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, » thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm này …

Read More »