Home / Tag Archives: đăng ký ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tag Archives: đăng ký ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Quy định mới về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là một hoạt động rất phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu du lịch trong và ngoài nước của người dân. Mở tài khoản ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế và nộp vào tài khoản ấy là việc bắt buộc phải làm trước khi kinh doanh …

Read More »