Quy định mới về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là một hoạt động rất phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu du lịch trong và ngoài nước của người dân. Mở tài khoản ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế và nộp vào tài khoản ấy là việc bắt buộc phải làm trước khi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

1. Mức ký quỹ

Trước khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật du lịch thì mức tiền ký quỹ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành dựa theo Nghị định 180/2013/NĐ-CP, theo đó mức tiền ký quỹ cho hoạt động này là:
– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam: 250.000.0000 đồng.
– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.
Ngày 31/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP theo đó kể từ ngày 01/01/2018 mức tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành là:
– Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng.
– Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 đồng;
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng;
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.
● Như vậy theo quy định của luật cũ, hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không cần phải ký quỹ. Qua quá trình đánh giá, xem xét thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, Chính phủ bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải ký quỹ 100 triệu đồng tại ngân hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình đối với nhà nước và khách du lịch.

Xem thêm bài viết liên quan: Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Thực hiện ký quỹ

– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
– Tiền ký quỹ phải được duy trì trong tài khoản ký quỹ trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

3. Dịch vụ pháp lý

Công ty tư vấn luật Bravolaw cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm hoạt động tư vấn và mở tài khoản ký quỹ tại ngân hàng, xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Ngoài ra Bravolaw còn cung cấp hoạt động liên quan đến Doanh nghiệp, Đầu tư như: Đăng ký thành lập Doanh nghiệp, thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh, giấy phép Đầu tư.
Mọi thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn kịp thời nhất. Hotline 19006296