Home / Tag Archives: ho-kinh-doanh

Tag Archives: ho-kinh-doanh

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cho nhà hàng, cơ sở sản xuất thực phẩm

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Kinh doanh nhà hàng và sản xuất thực phẩm hàng ngày cho con người hiện nay đang rất phổ biến tại các thành phố. Nhưng đi đôi với sự phát triển các nhà hàng dịch vụ thì cơ quan nhà nước cũng làm chặt hơn về vấn đề đăng ký kinh doanh và An toàn thực phẩm. Bạn có biết …

Read More »

Cách xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thanh-lap-Ho-kinh-doanh-ca-the

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể : 1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy yêu cầu đăng ký kinh doanh hộ buôn bán và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình tới cơ quan Đăng ký …

Read More »

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là gì

Theo Định Nghĩa tại Điều 49 NĐ 43 Hộ Kinh Doanh Cá Thể thực chất cũng là một loại hình Doanh Nghiệp và vẫn được pháp luật công nhận và bảo vệ nhưng phạm vi kinh doanh chỉ nhỏ hẹp trong huyện, quận. Số lượng lao động Hộ Kinh Doanh Cá Thể được sử dụng không quá 10 người và khi …

Read More »

Pin It on Pinterest