Cách xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể :

1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy yêu cầu đăng ký kinh doanh hộ buôn bán và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình tới cơ quan Đăng ký buôn bán cấp huyện nơi đặt địa điểm buôn bán.

Thanh-lap-Ho-kinh-doanh-ca-the

2. Nội dung Giấy bắt buộc đăng ký buôn bán hộ marketing gồm:
a) Tên hộ kinh doanh, liên hệ địa điểm kinh doanh;
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Số vốn kinh doanh;
d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ buôn bán do 1 nhóm cá nhân thành lập.
Đối với các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì tất nhiên những giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nên có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
Đối với các ngành nghề cần có vốn pháp định thì kèm theo những giấy tờ quy định tại khoản một Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
XEM THÊM: xin giay chung nhan ve sinh an toan thuc pham
3. khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh ko thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký ưa thích quy định tại Điều 42 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
giả dụ hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh nên thông báo rõ nội dung nên sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người ra đời hộ kinh doanh.
Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại hà nội

dịch vụ mới: xin giay phep ve sinh an toan thuc pham o dau
4. ví như sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ko nhận được thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh với quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
5. Định kỳ vào tuần thứ 1 hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và Sở chuyên ngành.

CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN BRAVOLAW

Đ/C: P.3013, Tòa nhà RIVERSIDE GARDEN, 349 Vũ Tông Phan, p.Khương Đình, q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Hotline: 19006296

Mail: [email protected]