Home / Tag Archives: hop chuan nhanh san pham

Tag Archives: hop chuan nhanh san pham

Dịch vụ hợp chuẩn sản phẩm đèn led chiếu sáng (TCVN 8781:2015)

hop chuan den led

Nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm và vị trí cạnh tranh cho các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đèn Led chiếu sáng, Chính Phủ quy định đèn led chiếu sáng phải được công bố hợp chuẩn sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8781:2015 áp dụng cho các Doanh nghiệp sản xuất, kinh …

Read More »