Home / Tag Archives: thay doi chu so huu cong ty

Tag Archives: thay doi chu so huu cong ty

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức. Trong trường …

Read More »