Home / Tag Archives: Xin giay phep co so du dieu kien VSATTP kinh doanh cafe

Tag Archives: Xin giay phep co so du dieu kien VSATTP kinh doanh cafe

Xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP kinh doanh cafe

xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP cafe

Cà phê là một loại thực phẩm được sản xuất rất nhiều tại Việt Nam, chiếm một phần quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Kinh doanh cà phê đã chứng minh là một ngành kinh doanh đạt lợi nhuận cao và không yêu cầu quá khắt khe. Tuy nhiên, cà phê là một loại thực phẩm …

Read More »

Xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP kinh doanh cafe

xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP cafe

Cafe là một thức uống phổ biến của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, việc kinh doanh các sản phẩm lien quan đến café cũng cần tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Trong đó, việc doanh nghiệp đăng ký cấp xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm …

Read More »