Home / Tag Archives: xin giay phep co so du dieu kien VSATTP san xuat ruou

Tag Archives: xin giay phep co so du dieu kien VSATTP san xuat ruou

Xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP kinh doanh rượu

xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện VSATTP rượu

Hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Do đó các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và trong bài viết này cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh rượu cần phải được cấp Giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm …

Read More »