Home / Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh / Thay đổi thông tin công ty

Thay đổi thông tin công ty

Thay đổi thông tin về
• Thay đổi tên công ty (tên tiếng Việt; tên tiếng Anh; tên viết tắt)
• Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
• Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

Hướng dẫn doanh nghiệp đặt tên công ty

Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên khi bạn muốn lập nghiệp là việc lựa chọn và đặt tên công ty sao cho phù hợp với mục đích của hoạt động của công ty. Người thành lập cần phải suy nghĩ thận trọng thận trọng, sáng suốt để lựa chọn cho công ty mình một cái tên để …

Read More »

Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp

Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp – Bạn muốn thay đổi tên công ty nhưng vẫn chưa nắm rõ thủ tục thay đổi như thế nào? Cần những hồ sơ nào để tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp???  Bravolaw xin tư vấn cho bạn như sau: Thủ tục thay đổi tên đăng kí doanh nghiệp Bước …

Read More »