Thông báo thay đổi Giám đốc/ người đại diện pháp luật công ty

Trong trường hợp khi Giám đốc là người đứng ra đại diện pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp thì trong giai đoạn doanh nghiệp/công ty có sự thay đổi về nhân sự và chọn ra 1 người để đảm nhận vị trí Giám đốc, thì doanh nghiệp/công ty đó phải tiến hành làm các thủ tục thông báo tại cơ quan đăng ký trong kinh doanh cũng là nơi mà doanh nghiệp/công ty đó đã đăng ký thành lập để tiến  hành thủ tục thay đổi về người đảm nhận vị trí giám đốc của doanh nghiệp/công ty. Vậy, thông báo thay đổi giám đốc mới và những thủ tục cho các doanh nghiệp/công ty đang trong giai đoạn có sự thay đổi về người đứng ra đại diện pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp hiện nay như thế nào? Bài viết sau đây của Bravolaw sẽ giới thiệu chi tiết về nội dung này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Bài viết mới:

Mẫu thông báo thay đổi giám đốc/ người đại diện pháp luật chi tiết

Thông báo thay đổi Giám đốc/ người đại diện pháp luật công ty chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung về Thông báo về việc thay đổi vị trí Giám đốc

1) Tên doanh nghiệp/công ty, mã số của doanh nghiệp/công ty, số của giấy tờ chứng nhận về đăng ký trong kinh doanh của doanh nghiệp/công ty hoặc mã số của thuế  (trong trường hợp mà doanh nghiệp/công ty khi chưa có mã số của công ty/doanh nghiệp, mã số của thuế).

2) Địa chỉ hộ khẩu thường trú và chức danh của người hiện đang ở vị trí đại diện cho pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp. Họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực của cá nhân hợp pháp khác được quy định tại Điều 10 trong Nghị định này.

3) Cần thông tin chữ ký, họ và tên của một cá nhân trong bộ máy điều hành côngty/doanh nghiệp như là:

  • Chủ thể sở hữu doanh nghiệp/công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ thể sở hữu đó là cá nhân.
  • Chủ tịch doanh nghiệp/công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên nếu là công ty/doanh nghiệp có chủ thể sở hữu là cá nhân hoặc một tổ chức.
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên nếu là công ty có số lượng các thành viên ít nhất là 2 người và nhiều nhất không vượt quá 50 người, thì cần thông tin Chủ tịch của Hội đồng thành viên. Trong trường hợp mà Chủ tịch của Hội đồng thành viên chính là người mà đại diện cho pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp thi người sẽ ký vào thông báo là Chủ tịch của Hội đồng thành viên mới đảm nhận chức vụ được bầu do Hội đồng thành viên.

– Nếu là công ty cổ phần thì cần thông tin của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người ký thông báo sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu do Hội đồng quản trị nếu trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người sẽ đại diện cho doanh nghiệp/công ty theo pháp luật.

Ngoài ra, nếu như Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch của Hội đồng thành viên của doanh nghiệp/công ty mà bỏ trốn khỏi nơi mình cư trú, nơi bị tạm giam, có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh về thần kinh khác mà không thể làm chủ hay nhận thức được bản thân hoặc nêu như từ chối ký tên vào thông báo của doanh nghiệp/công ty thì phải có đầy đủ thông tin gồm : chữ ký, họ và tên của các thành viên trong Hội đồng thành viên, chủ thể sở hữu doanh nghiệp/công ty hoặc các thành viên trong Hội đồng quản trị đã biểu quyết và tham dự cùng nhất trí về việc thay đổi về người đứng ra đại diện pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp.

Thủ tục và trình tự thay đổi giám đốc/ người đại diện pháp luật

Bước 1: Tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ, thủ tục thay đổi giám đốc/ người đại diện theo pháp luật

– Hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi giám đốc/ người đại diện theo pháp luật

+ Quyết định của hội đồng thành viên (Công ty TNHH) hoặc Quyết định của hội đồng quản trị (Công ty CP) về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

+ Biên bản họp hội đồng thành viên (Công ty TNHH) hoặc Biên bản họp hội đồng quản trị (Công ty CP) về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

+ Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật doanh nghiệp trực tiếp đi nộp

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

– Nộp hồ sơ  đã chuẩn bị hoàn tất lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Chờ nhận giấy đăng ký thay đổi giám/ đốc người đại diện theo pháp luậtcông ty tại Phòng đăng ký kinh doanh. 

– Nếu hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luậthợp lệ, đúng quy định thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo pháp luật trọng vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Tiến hành thông báo thay đổi người đại diện/ giám đốc. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật/ giám đốc gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp , chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là giám đốc/ đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm giám đốc/ đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ và tư vấn, xin vui lòng liên lạc với Bravolaw, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ quý vị để thực hiện những thủ tục này.