Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay. Việc hợp nhất công ty để khẳng định vai trò và vị thế của Doanh nghiệp sau hợp nhất cũng như tận dụng sức mạnh và thương hiệu của từng công ty.

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp
Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Bravolaw xin tư vấn thủ tục Hợp nhất doanh nghiệp như sau:

Cơ sở pháp lý khi Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Điều 152 Luật Doanh nghiệp

Điều kiện để Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Trình tự xin Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Chuẩn bị hồ sơ xin Hợp nhất công ty theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
+  Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương chấp thuận và cấp Giấy CNĐT.

 • Nộp lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; sau đó nhận kết quả tại Văn Phòng UBND tỉnh, thành phố TTTW.

Thành phần Hồ sơ Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Danh sách thành viên/cổ đông của Công ty
 • Điều lệ công ty sau hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN BRAVOLAW

Đ/C: P.3013, Tòa nhà RIVERSIDE GARDEN, 349 Vũ Tông Phan, p.Khương Đình, q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Hotline: 19006296

Mail: [email protected]