Xin giấy phép kinh doanh cầm đồ

Giấy phép kinh doanh cầm đồ

Kinh doanh cầm đồ là nghành kinh doanh có điều kiện. Theo đó, xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ sẽ áp dụng theo quy định của Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Giấy phép kinh doanh cầm đồ
Giấy phép kinh doanh cầm đồ

Các điều kiện đối với Kinh doanh Dịch vụ Cầm đồ

Yêu cầu về chủ Doanh nghiệp

  • Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp:
  • Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  • Người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử;
  • Người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan…

Yêu cầu về cơ sở vật chất

  • Cơ sở xin giấy phép kinh doanh cầm đồ phải đảm bảo điều kiện về an toàn Phòng cháy Chữa cháy, phòng độc và vệ sinh môi trường;
  • Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;
  • Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Thời gian xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

  • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Nếu sau 10 (mười) ngày làm việc mà không được cấp giấy chứng nhận hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.