Xin giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu trọn gói tại Bravolaw đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Hiện nay có nhiều khách hàng chưa nắm rõ các thủ tục, yêu cầu của pháp luật nhà nước về các thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu, Bravolaw xin tư vấn như sau:

Giấy phép kinh doanh rượu
Giấy phép kinh doanh rượu

Cơ sở Pháp lý xin giấy phép kinh doanh rượu

 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về Qui định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
 • Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về xin giấy phép kinh doanh, sản xuất rượu
 • Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tại sao phải xin giấy phép kinh doanh rượu

 • Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu:

a) Đơn đề nghị xin giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu );

 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Phương án kinh doanh.
 • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;
 • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng xin giấy phép bán lẻ rượu , hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ.b) Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu bao gồm:

  – Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu.

  – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số thuế.

  – Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ/hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu.

  – Các khoản chi phí: khách hàng liên hệ tổng đài tư vấn 1900 6296